• By having Vietnam visa extended, Chilean are allowed to stay inside the country extra time without having to leave. Thus, Vietnam visa extension will help you out a lot in case your Vietnam visa is expiring soon but you are not able to exit the country for some reason.
  • By having Vietnam visa extended, Brazilian are allowed to stay inside the country extra time without having to leave. Thus, Vietnam visa extension will help you out a lot in case your Vietnam visa is expiring soon but you are not able to exit the country for some reason.
  • By having Vietnam visa extended, Bolivian are allowed to stay inside the country extra time without having to leave. Thus, Vietnam visa extension will help you out a lot in case your Vietnam visa is expiring soon but you are not able to exit the country for some reason.
  • By having Vietnam visa extended, Argentine are allowed to stay inside the country extra time without having to leave. Thus, Vietnam visa extension will help you out a lot in case your Vietnam visa is expiring soon but you are not able to exit the country for some reason.
  • Đối với những Doanh nhân thường xuyên có nhu cầu đi công tác nước ngoài, đặc biệt là trong khối Apec, thì năm mới tới cũng đồng nghĩa với việc những thách thức và cơ hội mới cũng đang tới. Với tấm thẻ Apec đi 19 nước không cần xin visa, nhiều Doanh nhân đã được nắm bắt triệt để được những cơ hội hợp tác kinh doanh, đầu tư lớn. Vậy thủ tục và điều kiện làm thẻ Apec có gì cần lưu ý? Sau đây, Viet Green Apec xin gửi tới bạn những thông tin cần biết khi làm thẻ Apec.
BACK TO TOP